AOPK ČR >> Územní ochrana >> Území připravovaná k vyhlášení >> Připravovaná velkoplošná chráněná území

Připravovaná velkoplošná chráněná území

V koncepčních materiálech ochrany přírody a krajiny jsou zmiňována další území vhodná pro vyhlášení CHKO - Doupovské hory, Soutok, Krušné hory, Středomoravské Karpaty (Chřiby a Ždánický les). V případě Doupovských hor byly již podklady pro vyhlašování CHKO zpracovávány v roce 2009, ale vzhledem ke specifické situaci (většina území je součástí vojenského újezdu) nebylo území vyhlášeno. I v případě jihomoravského Soutoku AOPK ČR připravovala podklady pro vyhlášení tohoto území jako CHKO a dlouhodobě považuje tuto formu ochrany tohoto území za nejvhodnější.

Pro ostatní území se konkrétní podklady dosud nepřipravovaly.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt