AOPK ČR >> Územní ochrana >> Natura 2000 >> Ptačí oblasti

Ptačí oblasti

Ptačí oblasti (PO) jsou jedním ze dvou typů chráněných území v rámci soustavy Natura 2000. Jsou vymezovány zejména za účelem ochrany druhů ptáků, uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících druhů ptáků 2009/147/ES („směrnice o ptácích“). V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště v rámci území členských států EU. Ptačí oblasti mohou být vymezeny nejenom pro druhy z přílohy I směrnice o ptácích, ale i pro všechny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy na našem území, které se při tahu nebo při zimování shromažďují ve vysokých počtech na dané lokalitě.

Požadavky směrnice jsou včleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti na území ČR, je uveden v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. Na rozdíl od směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích nestanovuje kritéria výběru lokalit, nicméně musí být uplatněna odborná ornitologická kritéria (zejm. koncept Významných ptačích území).

V současné době je v ČR vymezeno 41 ptačích oblastí, které zaujímají plochu 703 437 ha (necelých 9 % ČR). Jejich seznam je dostupný v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Mapa_PO

Jednotlivé ptačí oblasti jsou v ČR vymezovány vždy pro konkrétní ptačí druhy z přílohy I směrnice o ptácích (nebo v několika málo případech i jako významná tahová či zimní shromaždiště) samostatně formou nařízení vlády, ve kterých jsou specifikovány činnosti, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Vhodná opatření pro udržení či zlepšení stavu předmětů ochrany jsou definována v souhrnech doporučených opatření pro konkrétní ptačí oblasti nebo v plánech či zásadách péče o zvláště chráněná území, která jsou v překryvu s danou ptačí oblastí.

Kód PO

Název PO

Dokument obsahující opatření péče pro předměty ochrany PO

CZ0811022

Beskydy

Plán péče o CHKO Beskydy

CZ0531012

Bohdanečský rybník

Plán péče o NPR Bohdanečský rybník

CZ0311040

Boletice

SDO (v přípravě)

CZ0521014

Broumovsko

Plán péče o CHKO Broumovsko

CZ0621025

Bzenecká doubrava - Strážnické Pomoraví

SDO

CZ0311037

Českobudějovické rybníky

SDO

CZ0511007

Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

SDO

CZ0311038

Dehtář

SDO (v přípravě)

CZ0411002

Doupovské hory

SDO 

CZ0811021

Heřmanský stav - Odrav - Poolší

SDO

CZ0311036

Hlubocké obory

SDO (v přípravě)

CZ0721023

Horní Vsacko

Plán péče o CHKO Beskydy

CZ0721024

Hostýnské vrchy

SDO

CZ0621026

Hovoransko - Čejkovicko

SDO (v přípravě)

CZ0621031

Jaroslavické rybníky

SDO

CZ0711017

Jeseníky

Plán péče o CHKO Jeseníky

CZ0511008

Jizerské hory

Plán péče o CHKO Jizerské hory

CZ0531013

Komárov

SDO

CZ0711016

Králický Sněžník

SDO (v přípravě)

CZ0521009

Krkonoše

Plán péče o Krkonošský národní park

CZ0211001

Křivoklátsko

Plán péče o CHKO Křivoklátsko

CZ0421006

Labské pískovce

Plán péče o NP České Švýcarsko

Plán péče o CHKO Labské pískovce

CZ0621028

Lednické rybníky

Plán péče o NPR Lednické rybníky

CZ0711019

Libavá

SDO (v přípravě)

CZ0711018

Litovelské Pomoraví

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví

CZ0421004

Novodomské rašeliniště - Kovářská

SDO

CZ0311039

Novohradské hory

SDO (v přípravě)

CZ0521015

Orlické Záhoří

Plán péče o CHKO Orlické hory

CZ0621029

Pálava

Plán péče o CHKO Pálava

CZ0621032

Podyjí

Plán péče o NP Podyjí

CZ0811020

Poodří

Plán péče o CHKO Poodří

CZ0211010

Rožďalovické rybníky

SDO

CZ0311035

Řežabinec

Plán péče o NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

CZ0621027

Soutok - Tvrdonicko

SDO

CZ0621030

Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Plán péče o PR Věstonická nádrž

CZ0311041

Šumava

Plán péče o NP Šumava

Plán péče o CHKO Šumava

CZ0311033

Třeboňsko

Plán péče o CHKO Třeboňsko

CZ0311034

Údolí Otavy a Vltavy

SDO (v přípravě)

CZ0421003

Nádrž vodního díla Nechranice

SDO (v přípravě)

CZ0421005

Východní Krušné hory

SDO

CZ0211011

Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

SDO


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt