AOPK ČR >> Státní správa >> Právní předpisy >> Věstník MŽP

Věstník MŽP

Zde najdete přehled vybraných sdělení, metodických pokynů, instrukcí, směrnic a dodatků Ministerstva životního prostředí ČR publikovaných v jeho Věstníku. Úplný přehled vydaných Věstníků pak najdete zde.

  • Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, upravující povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dokument Adobe PDF
  • Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy dokument Adobe PDF
  • Metodické doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhláška MŽP č. 189/20013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt