Nařízení

Vedle zákonů a vyhlášek se AOPK ČR  řídí také nařízeními vlády, jejichž výběr (platných ke dni 4. 1. 2015) naleznete v níže uvedeném přehledu včetně možnosti prohlédnout si dané nařízení v online verzi.

Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti.

Nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti.

Nařízení vlády č.318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt