AOPK ČR >> Státní správa >> Právní předpisy

Právní předpisy

Právní předpisy

Kompetence Agentury jsou upraveny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcími vyhláškami č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování některých území, a dále zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Agentura v rámci své činnosti postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Předpisy (s výjimkou zřizovacích) jsou platné a účinné ke dni 26. 4. 2016

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt