AOPK ČR >> Státní správa >> Celostátní agenda související s výkonem státní správy

Celostátní agenda související s výkonem státní správy

Celostátní agenda související s výkonem státní správy

Agentura na celém území České republiky v obvodu své územní působnosti dále za účelem podpory výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny provádí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládá, zpracovává, vyhodnocuje a poskytuje data v ochraně přírody; přitom spolupracuje s odbornými, výzkumnými a vědeckými pracovišti a zajišťuje informační a osvětovou činnost. Agentura plní zároveň úkoly odborné organizace ochrany přírody podle požadavků Ministerstva životního prostředí.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt