AOPK ČR >> Publikační činnost >> Výstupy z konferencí a seminářů >> Zimní arboristická konference, 2017

Zimní arboristická konference 2017

Ve dnech 9. – 10. 2. 2017 se v Praze uskutečnila arboristická konference na téma „Poškození dřevin mimo les“.

Konferenci pořádala Arboristická akademie ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Konference byla věnována široké problematice posuzování péče a poškození dřevin rostoucích mimo les včetně vazby na platnou právní úpravu. Účelem konference bylo vytvořit široké diskusní fórum pro zodpovězení základních otázek, souvisejících s vnímáním pěstebních zásahů, realizovaných na stromech jak v obecném rámci, tak ve specifických oblastech péče. Součásti konference byly kromě přednášek i diskuzní blogy a praktické workshopy.

http://www.arboristickaakademie.cz/studijni-materialy/

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt