AOPK ČR >> Publikační činnost >> Výstupy z konferencí a seminářů

Konference "Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny"

V dubnu roku 2015 se konala na České zemědělské univerzitě konference, která se snažila zájemcům přiblížit vybrané problémy naší přírody a krajiny a zároveň na konkrétních příkladech ukázat, že řada z nich má řešení.

Soubor příspěvků z této konference t voří sborník. V úvodu se čtenář dozví, jak stát k uvedeným problémům přistupuje – ať už se jedná o finance, standardy péče či monitoring přírodních fenoménů. V druhé části se autoři v jednotlivých kapitolách věnují popisu problematických oblastí: vodního režimu, zemědělské krajiny, lesů, biodiverzity či konektivity krajiny. Zároveň každá kapitola obsahuje přehled dotačních titulů, které jsou určeny na péči o přírodu a krajinu. A v neposlední řadě jsou uvedeny příklady z praxe se stručnou charakteristikou, zdrojem financování a náklady. Čtenář se tak dozví, jak pomohly bagry a Operační program Životní prostředí národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník, jak stepi lounského středohoří zachraňuje program LIFE, jak se změnila krajina jižní Moravy díky novým biopásům a mokřadům či jak probíhala revitalizace řeky Blanice ve Vlašimi.

Sborník je k dispozici na adrese: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/253/031580.pdf?seek=1444897194

Konferenci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt