AOPK ČR >> Publikační činnost >> Výstupy z konferencí a seminářů

Konference "Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování"

Na čtyři sta účastníků konference konané na půdě České zeměddělské univerzity dne 4.2.2020 si vyslechlo prezentace mimo jiné o společných zájmech ochrany přírody a památkové péče, o specifikách přístupu v chráněných krajinných oblastech nebo o druhové ochraně v územním plánování.

Velkou pozornost vzbudily dvě závěrečné prezentace na téma připravovaného nového stavebního zákona.

Všechny přednášky je možné shlédnout na tomto odkaze: http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/urbanizace2020

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt