AOPK ČR >> Publikační činnost >> Výstupy z konferencí a seminářů

Konference "Pastva v chráněných územích"

Konference Pastva v chráněných územích se konala 10.3.2016 v aule České zemědělské univerzity v Praze. Zúčastnily jí téměř tři stovky lidí, kteří si vyslechli 18 prezentací. Ty se věnovaly teoretickým i praktickým aspektům pastvy, nechybel ani přehled relevantních dotačních titulů. 

Videozáznam jednotlivých vystoupení je k dispozici na stránkách České zemědělské univerzity pod  tímto odkazem: https://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/konference-pastva-2016

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt