AOPK ČR >> Publikační činnost >> Výstupy z konferencí a seminářů

Konference "Ochrana ohrožených druhů v praxi"

Konference věnovaná druhové ochraně v praxi se konala na půdě České zemědělské univerzity v Praze v úterý 5.2.2019. První blok přednášek byl obecnější a byl věnován rozboru dostupných nástrojů druhové ochrany a jejich aplikaci v praxi. Druhý blok pak konkrétním příkladům ochrany druhů v praxi prostřednictvím záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů.

Konference se zúčastnilo na čtyři stovky posluchačů z řad ochránců přírody, pracovníků krajských úřadů, měst a obcí i jiných subjektů.

Jednotlivé prezentace z konference najdete na tomto odkaze.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt