AOPK ČR >> Publikační činnost >> Výstupy z konferencí a seminářů

Konference Fragmentace krajiny

Konference  "Fragmentace krajiny" se konala 1.2.2018 v aule České zemědělské univerzity v Praze.  Přednášky se věnovaly dvěma hlavním okruhům - dopolední blok fragmentaci říční sítě, odpolední fragmentace terestrických ekosystémů. Zúčastnily jí téměř tři stovky lidí, kteří si vyslechli 9 prezentací. 

Většinu přednášek najdete na tomto záznamu na stránkách ČZU, chybějící prezentace jsou přiloženy níže.

Aktuální stav fragmentace na zájmových vodních tocích

Metodická podpora AOPK ČR v omezování dopadů fragmentace

Vyhodnocení extenzivního hodnocení rybích přechodů a ověření jejich funkčnosti sledováním migrací ryb

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt