AOPK ČR >> Publikační činnost >> Publikace >> Ecological restoration in the Czech Republic II

Ecological restoration in the Czech Republic II

Ecological restoration in the Czech Republic II

Anglický překlad publikace Ekologická obnova v České republice II.  Je zaměřena na nové projekty a poznatky, u déle běžících projektů na nové výsledky a jejich interpretace.

Publikace je rozdělena do pěti oddílů – Lesy, Horské bezlesí, Sekundární trávníky a vřesoviště, Vodní toky a mokřady, Antropogenní stanoviště. Každý oddíl začíná přehledem řešené problematiky, poté následují případové studie (celkem 33), na jejichž zpracování se podílelo 80 autorů.

Editoři Ivana Jongepierová. Pavel Pešout a Karel Prach.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt