AOPK ČR >> Publikační činnost >> Chráněná území ČR

Chráněná území ČR

Níže najdete v elektronické podobě edici Chráněná území v ČR, kterou připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jednotlivé svazky jsou členěny regionálně, obsahují informace o velkoplošných i maloplošných chráněných územích v dané oblasti.

Úvodní část každého svazku shrnuje přírodní podmínky regionu, vliv osídlení na vývoj krajiny a historii ochrany přírody. Další části jsou věnovány jednotlivých chráněným územím.

Texty jsou doplněny fotografiemi, v závěru jsou zařazeny bibliografie a rejstříky. 

Svazky vycházely v letech 1999 – 2006, obsažené informace tedy této době odpovídají.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt