AOPK ČR >> Publikační činnost >> Časopis Příroda

Časopis Příroda

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává časopis Příroda, který vychází od roku 1994 jako recenzovaný odborný časopis pro ochranu přírody a krajiny. Časopis publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky, resp. střední Evropy. Vychází jedenkrát (v případě monotématicky zaměřených čísel až dvakrát) ročně.

Archivní čísla časopisu najdete ke stažení zde.


Pokyny pro autory

Redakce časopisu, redakční rada

Výkonný redaktor: Mgr. Kateřina Blecherová
kontakt: Časopis Příroda, AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, e-mail: priroda@nature.cz

Redakční rada pracuje ve složení (abecední pořadí):
 • Mgr. Jiří Adamovič, CSc., Geologický ústav AV ČR
 • RNDr. Luboš Beran, Ph.D., AOPK ČR
 • Prof. Ing.Mgr. Jan Frouz, CSc., Ústav pro životní prostředí PřF UK
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta MU
 • Ing. Handrij Härtel, Ph.D., Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR
 • RNDr. Ivana Jongepierová, AOPK ČR
 • Mgr. Henrik Kalivoda, Ph.D., Ústav krajinnej ekológie SAV
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR
 • Mgr. Pavel Marhoul, Beleco, z.s.
 • Ing. Pavel Pešout, AOPK ČR
 • RNDr. František Pojer, AOPK ČR
 • doc. Ing. Miroslav Svoboda, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
 • Mgr. Michal Štefánek, Katedra botaniky PřF UK
 • Ing. Milan Štech, Ph.D., Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JčU
 • Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt