AOPK ČR >> Publikační činnost >> Časopis Příroda

Časopis Příroda

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává časopis Příroda, který vychází od roku 1994 jako recenzovaný odborný časopis pro ochranu přírody a krajiny. Časopis publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky, resp. střední Evropy. Vychází jedenkrát (v případě monotématicky zaměřených čísel až dvakrát) ročně.

Časopis Příroda je nyní k dispozici také v digitalizované podobě na webových stránkách http://www.priroda.nature.cz/. Zde naleznete plnou verzi aktuálního čísla, archiv se staršími ročníky a také veškeré další informace týkající se časopisu.  

Archivní čísla časopisu najdete také ke stažení zde.


Pokyny pro autory

Redakce časopisu, redakční rada

Výkonný redaktor: Mgr. Kateřina Blecherová
kontakt: Časopis Příroda, AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, e-mail: priroda@nature.cz

Redakční rada pracuje ve složení (abecední pořadí):
 • Mgr. Jiří Adamovič, CSc., Geologický ústav AV ČR
 • RNDr. Luboš Beran, Ph.D., AOPK ČR
 • Prof. Ing.Mgr. Jan Frouz, CSc., Ústav pro životní prostředí PřF UK
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta MU
 • Ing. Handrij Härtel, Ph.D., Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR
 • RNDr. Ivana Jongepierová, AOPK ČR
 • Mgr. Henrik Kalivoda, Ph.D., Ústav krajinnej ekológie SAV
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR
 • Mgr. Pavel Marhoul, Beleco, z.s.
 • Ing. Pavel Pešout, AOPK ČR
 • RNDr. František Pojer, AOPK ČR
 • doc. Ing. Miroslav Svoboda, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
 • Mgr. Michal Štefánek, Katedra botaniky PřF UK
 • Ing. Milan Štech, Ph.D., Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JčU
 • Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt