AOPK ČR >> Publikační činnost >> Časopis Ochrana přírody

Časopis Ochrana přírody

Časopis Ochrana přírody je nově k dispozici také v digitalizované podobě na internetu. Plná verze aktuálního čísla se nachází na stránkách www.casopis.ochranaprirody.cz. Na těchto stránkách naleznete také archiv se staršími ročníky a veškeré další informace týkající se časopisu. 

Časopis Ochrana přírody vychází již od roku 1945. Jako odborný časopis se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody.

V časopise najdete články a aktuální informace týkající se problematiky péče o krajinu, ochrany zvláště chráněných území, druhové ochrany živočichů a rostlin i právních aspektů ochrany přírody. Časopis přináší výsledky výzkumu a monitoringu. Poskytuje informace o plnění mezinárodních úmluv a také o soustavě Natura 2000. Uvádí další odborné informace ze zahraničí.

Na začátku roku 2007 se změnila periodicita časopisu, který vychází šestkrát v roce, vždy v polovině každého sudého měsíce. Níže najdete starší čísla ke stažení, a to od roku 2000.

Distribuci a objednávky předplatného v České republice zajišťuje společnost SEND, s. r. o.
Adresa: P. O. Box 141, Praha 4, 140 21
Telefon: 225 985 225
Fax: 225 341 425
SMS: 605 202 115
E-mail: send@send.cz

Elektronickou objednávku naleznete na internetových stránkách www.send.cz nebo přímo zde.

Předplatné pro Slovenskou republiku vyřizuje Slovenská pošta SPT
Adresa: Nám. Slobody 27, Bratislava, 810 05
Objednávky přijímá každá pošta a poštovní doručovatel

Adresa redakce:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Telefon: 283 069 247, 283 069 127
Fax: 283 069 241
E-mail: ochrana.prirody@nature.cz
Internetové stránky: www.nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt