AOPK ČR >> Publikační činnost

Publikační činnost

AOPK ČR se vedle odborné činnosti zabývá také prezentací zjištěných údajů a zejména publikováním metodik z oblasti péče 
o přírodu a krajinu. Vydala také encyklopedickou řadu Chráněná území České republiky. 

Dlouhodobě vydává recenzovaný časopis Příroda.

Vydává také z nejstarších časopisů z oblasti životního prostředí - časopis Ochrana přírody.

Mimo uvedené řady vycházejí i některé samostatné publikace a informační brožury či letáky. 

Pracovníci AOPK ČR uveřejňují odborné a vědecké práce v řadě časopisů a sborníků z nejrůznějších konferencí či pracovních seminářů.

Některé pubikace určené k prodeji je možno objednat nebo přímo zakoupit v knihovně AOPK ČR, na adrese Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov. 
Aktuální seznam publikací naleznete zde.

Své objednávky zasílejte na adresu: knihovna@nature.cz

Publikace, na kterých spolupracovala AOPK ČR a jsou k dispozici v elektronické podobě, naleznete zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt