AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Změna pravidel pro lesní hospodáře v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Změna pravidel pro lesní hospodáře v národní přírodní rezervaci Rejvíz

11.6.2019

Právě v těchto dnech nastavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nová pravidla pro ochranu lesa v národní přírodní rezervaci Rejvíz v CHKO Jeseníky. Důvodem je významná gradace kůrovců v okolních hospodářských lesích, ale i meziroční zvýšení kůrovcové populace uvnitř rezervace.

„Máme v ruce aktuální výsledky vyhodnocení vývoje kůrovce v okolních hospodářských smrčinách, ale i ve vlastní rezervaci z posledních let, založené na leteckém snímkování i podrobném terénním monitoringu. Ty ukazují více než pětinásobný nárůst počtu kůrovcových stromů mezi lety 2017 a 2018. Vyhodnotili jsme, že za těchto okolností je neefektivní dále pokračovat v provádění šetrných asanačních zásahů. Na více než 85 % jádrového území rezervace (240 ha) již proto nebude nadále prodlužována výjimka z ochranných podmínek rezervace a proti kůrovcům se zde nebude zasahovat,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Asanace kůrovcem napadených stromů v omezeném rozsahu může probíhat pouze v okrajovém přibližně 80-150 m širokém pásu v návaznosti na hospodářské lesy sousedního vlastníka a to bez použití chemických přípravků a stejně jako dosud - s ponecháním veškerého dřeva na místě.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR řeší průběžně ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. zajištění bezpečnosti návštěvníků při pohybu na území rezervace, zejména  kácení rizikových souší podél turistických stezek.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt