AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Potvrzeno: vzácného dravce luňáka červeného v Sedleci pod Pálavou zabil jed karbofuran

Potvrzeno: vzácného dravce luňáka červeného v Sedleci pod Pálavou zabil jed karbofuran

30.3.2020

Nález mrtvého luňáka červeného v Sedleci byl pracovníkům Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy CHKO Pálava, nahlášen 5. března. Pitva prokázala, že vzácný dravec byl otráven karbofuranem [1]. Používání tohoto prudce jedovatého insekticidu je přitom už řadu let zakázáno, AOPK ČR proto podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Několik kapek karbofuranu dokáže zabít cokoliv živého. Bohužel je stále používán ke kladení otrávených návnad, které každoročně zabíjí desítky zvířat – zejména dravců, ale i lišek, kun, vyder a dalších. Karbofuranem otrávená návnada je samozřejmě nebezpečná nejen pro divoká zvířata, na která traviči míří, ale i psy nebo člověka. Pokládání otrávených návnad může být považováno za několik trestných činů, trestným činem je i usmrcení chráněného druhu,“ vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava.

Luňák červený je kriticky ohroženým dravcem, odhaduje se, že v Česku hnízdí jen zhruba 150 párů. Poslední dobou jde na Pálavě už o druhý případ nalezeného mrtvého ptáka. V únoru byly v bývalém lomu Perná u Klentnice nalezeny pozůstatky výra velkého, i zde bylo podezření na otravu, nebylo ale již možné provést rozbor a zjistit tak příčinu smrti. V živé paměti je i nález mrtvého orla mořského u Hlohovce v dubnu 2016, kterému chyběly pařáty, a v těle měl přes 30 broků.

„Prosíme všechny, kteří by mohli mít informace vedoucí k nalezení viníků, aby je oznámili na Policii ČR. V případě, že například na procházce narazíte na mrtvého dravce, se zvířetem nemanipulujte a volejte Policii ČR, případně nález nahlašte i na AOPK ČR, Správu CHKO Pálava či Českou inspekci životního prostředí. Zabraňte kontaktu zvířat s návnadou,“ dodává Jiří Kmet.

Otravy volně žijících živočichů, ale i další způsoby jejich nelegálního pronásledování představují závažný problém, který se bohužel dlouhodobě nedaří řešit. Změnu by měla přinést „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“ [3], kterou vláda schválila letos počátkem ledna. Přípravu strategie iniciovalo Ministerstvo životního prostředí, podílela se na ní také AOPK ČR. Cílem je vytvořit funkční systém meziresortní spolupráce, který povede úspěšnému odhalování a potlačování nelegálního pronásledování zvířat.


Poznámky:

[1] O karbofuranu více na www.karbofuran.cz

[2] http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/vzacny-orel-morsky-zastrelen/

[3] https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty_v_gesci_prehled/$FILE/EPN-Strategie_2020_2030-20200114.pdf

Kontakt:

  • Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava, email: jiri.kmet@nature.cz, tel: 724831131
  • Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724102406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt