AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Po 70 letech mohou návštěvníci až na vrchol pálavského Děvína

Po 70 letech mohou návštěvníci až na vrchol pálavského Děvína

22.4.2015

Po desítkách let zákazu vstupu byla letos na vrchol Děvína vyznačena zelená turistická značka, která návštěvníky přivede až na jeho vrchol. Slouží jim zrekonstruovaná přístupová cesta, opravena byla i všechna zastavení naučné stezky, které doplňuje panoramatický panel na vrcholu. Tuto národní přírodní rezervaci [1] každý rok navštíví až 100 000 turistů.

 „Po zrušení vojenských objektů na vrcholu Děvína jsme stáli před rozhodnutím, zda vrchol zpřístupnit návštěvníkům, nebo jej nadále udržovat jako klidovou zónu. Po vyhodnocení nejrůznějších faktorů jsme usoudili, že pokud se nám turisty podaří nasměrovat tak, abychom ochránili ta nejcennější místa, je výstup na samý vrchol možný. Byli bychom ale rádi, aby ti, kdo se v jedné z nejcennějších rezervací v České republice pohybují, na oplátku nechodili do míst, kam není kvůli ochraně zdejší jedinečné přírody vstup povolen,“ vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště jižní Morava, Správy CHKO Pálava.

Pro zvýšení komfortu návštěvníků a kvůli ochraně nejcitlivějších míst rezervace byla zrekonstruována hlavní přístupová stezka ze Soutěsky. Byly zde mimo jiné nově instalovány desítky stupňů, které umožňují pohodlný pohyb. Dále byly opraveny všechny panely naučné stezky Děvín, na samý vrchol, odkud se návštěvníkům otevírá úchvatný výhled na všechny světové strany, byl doplněn zcela nový panoramatický panel. Na některá místa kolem turistických stezek byly umístěny jednoduché zábrany, fungující jako zábradlí a zároveň zamezující vstupu mimo stezky. V příštích letech by měly být využívány také jako součást ohradníků pro pastvu domácích zvířat, která je na stepních trávnících vhodným typem údržby [2].

Poznámky:

[1] Národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. m.) a Kotel (též Obora; 483 m n. m.) mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí. Území leží v nadmořské výšce 257–554. Byla vyhlášena v roce 1946. Chrání skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou.

[2] Jedná se o součást rozsáhlého projektu „Posílení návštěvnické infrastruktury chráněných území ve správě AOPK ČR“. V rámci tohoto projektu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rekonstruovala v chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách cesty, opravovala naučné stezky, doplňovala informační panely či budovala ptačí pozorovatelny.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt