AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě. Projekt LIFE České středohoří je v půlce

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě. Projekt LIFE České středohoří je v půlce

20.7.2020

Pestrou krajinu Českého středohoří pomáhalo stovky let udržovat tradiční zemědělské hospodaření.   Poté, co lidé původní způsob obhospodařování opustili, začaly zdejší stepi, suché travnaté stráně, ale i světlé lesy, které se nehodily k zemědělské velkovýrobě, postupně zarůstat. Vzácní živočichové a rostliny, jako jsou ještěrka zelená, přástevník kostivalový, saranče skalní, střevíčník pantoflíček, kavyl olysalý a koniklec otevřený, mizeli. Na jejich záchranu je zaměřen šestiletý projekt LIFE České středohoří, který je právě v polovině.

„Zajistili jsme obnovu 95 hektarů teplomilných stanovišť. Pokoseno bylo více než 25 hektarů, na dalších čtyřiceti se pásly ovce a kozy. V lesích bylo vysazeno 25 000 stromků původních druhů, jako je lípa, buk, dub, jeřáb břek nebo hrušeň polnička. Ty totiž dokáží čelit dopadům klimatických změn a hmyzím kalamitám. Celková hodnota dosavadních zásahů je v hodnotě přes 10  milionů korun,“ vypočítá Gabriela Kubátová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, manažerka projektu LIFE České středohoří.

„Naše práce spočívá především ve znovuzavedení takových zemědělských metod, které na svazích Českého středohoří provozovali po generace staří hospodáři. Přestože je moderně označujeme jako management, nejde o nic jiného než o šetrné kosení, hrabání suché trávy, neintenzivní pastvu smíšených stád ovcí a koz. Před tím je však třeba zanedbané plochy zbavit náletových dřevin. Samozřejmě, že intenzivně jednáme s majiteli a uživateli pozemků, bez nich by to nešlo. Cílem je vytvořit pestrou mozaiku krajinných prvků, která je byla pro zdejší krajinu typická,“ objasňuje Gabriela Kubátová.

„Výsledky naší práce mohou lidé vidět třeba v okolí turisticky oblíbených vrcholů Radobýl, Kalvárie, Lipská hora, Boreč, Holý vrch u Hlinné, Lovoš, Košťálov, Kočka u Žitenic. Značnou péči věnujeme i Bílým stráním u Pokratic a Bílým stráním u Malíče a Knoblošky. Plánujeme také netradiční opatření, jako je výstavba plazníků, broukovišť nebo oplůtků kolem trsů vzácných rostlin,“ dodává Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Projekt LIFE České středohoří se také z velké části orientuje na osvětu a práci s veřejností, jejíž podpora je pro ochranu přírody nezbytná. Se členy projektového týmu se bylo možné setkat na více než 70 akcích a nové se připravují. Například v sobotu 5. září 2020 proběhnou Slavnosti pastvin na Hlinné a na jaře příštího roku bude otevřena výstava v Oblastním muzeu Litoměřice věnovaná práci Jana Šimra, vědce a obdivovatele Českého středohoří.

Poznámky:

  • Náletové dřeviny se přirozeně objevují na místech, která se neobhospodařují. Tomuto procesu se říká sukcese a v našich podmínkách vrcholí v podobně hustého lesa. Nese sebou změnu přírodních podmínek, což ohrožuje druhy vázané na otevřená nelesní prostředí. Stejně rizikové je šíření nepůvodních druhů, zejména trnovníku akátu a borytu barvířského.
  • Aktivity projektu LIFE České středohoří je možné pravidelně sledovat na facebooku a nově i na oficiálním webu www.lifecs.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt