AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Los a rys by měli dálnici D1 konečně bez rizika překonat

Los a rys by měli dálnici D1 konečně bez rizika překonat

24.5.2012

Dohoda o tom, jak zabezpečit při modernizaci dálnice D1 průchod velkým savcům, je krok správným směrem [1]. V reakci na její dnešní podpis zástupci Ministerstva životního prostředí a  Ministerstva dopravy to konstatovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

„Je to krok správným směrem. Dálnice D1 je pro řadu zvířat nejvýznamnější bariérou v České republice. Například celý úsek přes lesnatou oblast Českomoravské vysočiny je pro větší savce zcela neprostupný. Přitom právě zde se přes dálnici při svých migracích pokouší projít losi, rysové i řada dalších druhů. Dohoda zahrnuje výstavbu dvou takzvaných „zelených mostů“ (ekoduktů) a adaptaci několika stávajících mostů tak, aby zvířata mohla bezpečně překonat dálnici vrchem nebo spodem: je to důležité nejen pro ně, ale i pro bezpečnost provozu,“ vysvětluje Václav Hlaváč, vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy a krajského střediska Havlíčkův Brod AOPK ČR, který se problematice dlouhodobě věnuje.

Základem pro zprůchodnění dálnice jsou vždy především stávající mosty přes vodní toky nebo mimoúrovňová křížení s polními či lesními cestami. Pokud jsou vhodně upraveny, mohou zároveň sloužit jako průchody pro živočichy.  AOPK ČR se tomuto problému intenzivně věnuje, připravila k němu řadu publikací i konkrétních opatření v terénu [2]. Dva nové ekodukty na D1 budou umístěny v úsecích mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem a Devíti Kříži a obcí Ostrovačice.

„Ekodukty se u nás nyní často diskutují – většina z nich byla totiž vybudována bez odborné součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a mnohé proto neplní svůj účel. Příkladem mohou být třeba čtyři ekodukty na nově otevřeném okruhu kolem Prahy [3]. Samozřejmě, že tyto nákladné stavby mají své opodstatnění pouze ve výjimečných situacích a v mimořádně významných územích. Průchod dálnice D1 přes Českomoravskou vrchovinou k takovým případům nepochybně patří,“ uzavírá Václav Hlaváč.         

Poznámky:

[1] Tato dohoda je významným krokem k vydání stavebního povolení pro plánovanou modernizaci dálnice D1, která by měla být zahájena ještě v tomto roce. 

[2] Například publikace:

Toman, A., Hlaváč, V. 1995. Kříženi komunikaci a vodních toku s funkci biokoridoru, AOPK  CR Praha, 1995 

Hlaváč, V. & Anděl, P.2001: Metodická příručka k zajišťování průchodnost dálničních komunikací pro volně žijící živočichy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Hlaváč, V. Anděl, P (2010): Mosty přes vodní toky – ekologické aspekty a požadavky – vydal Kraj Vysočina a AOPK ČR    

Hlaváč V., Poledník L., Poledníková K., Šíma J., Větrovcová J. (2011): Vydra a doprava - Metodická příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční, AOPK ČR Praha

Ochrana prostupnosti krajiny pro velké savce, ke stažení na:

http://webportal.nature.cz/wps/wcm/connect/7f006600465360d3a7f7efa958acf3df/KOR+Kniha_mala%5B1%5D.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7f006600465360d3a7f7efa958acf3df

Konkrétní opatření v terénu – např. most na dálnici D1 u Dunic

[3] Viz například: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vaclav-hlavac-soucasne-postupy-pri-budovani-ekoduktu-jsou-neefektivni

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt