AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Invazní rak mramorovaný ohrožuje domácí druhy našich raků. Nový nález je z pražských Dolních Chaber

Invazní rak mramorovaný ohrožuje domácí druhy našich raků. Nový nález je z pražských Dolních Chaber

12.11.2020

Invazní rak rak mramorovaný, původem z východní části USA, byl u nás nalezen už na třech místech. Po pražském Proseku (2015) a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny (2016) se potvrdil jeho výskyt v pražských Dolních Chabrech, konkrétně v Prostředním rybníku. Právě dnes správce rybníka, kterým je Magistrát hl. města Prahy, rybník ve spolupráci s experty z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského vypouští. Cílem je odchytit co nejvíce raků mramorovaných a zamezit jejich dalšímu šíření.

„Rak mramorovaný, stejně jako další druhy amerických raků, znamená ohrožení pro našeho domácího raka kamenáče a raka říčního. Američtí raci totiž přenášejí takzvaný račí mor – plísňové onemocnění, které je pro naše domácí druhy raků smrtelné. Klíčové proto je, aby se do volné přírody američtí raci vůbec nedostali [1],“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V srpnu byli Dolních Chabrech odchyceni čtyři dospělí raci, kteří se pohybovali mezi rybníkem a blízkým potokem. Dostali se sem zřejmě kvůli nezodpovědnému chovateli, který je vypustil, a během krátké doby zde vznikla poměrně početná populace. Tento druh raka je totiž velmi přizpůsobivý, rychle se množí a k založení životaschopné populace stačí jediná samice. Je schopna se totiž rozmnožovat partenogeneticky, tj. mláďata se vylíhnou z neoplozených vajíček. Již po pěti měsících od narození jsou pak raci schopni produkovat vajíčka a založit tak další generaci.

„Znovu apelujeme na všechny chovatele či majitele těchto raků, aby je v žádném případě nevypouštěli do volné přírody. I jeden jediný rak může být za nedlouhou dobou hrozbou nejen pro danou lokalitu. Pokud by se tito raci dostali například do Vltavy, jakákoliv eliminační opatření by byla neproveditelná. V případě zájmu o bližší informace či nálezu jiných jedinců raka mramorovaného prosím bezodkladně kontaktujte AOPK ČR – invaznidruhy@nature.cz,“ dodává Tomáš Görner.

Rak mramorovaný je oblíben akvaristy kvůli zabarvení i pro nenáročnost chovu. Pro riziko, které znamená pro naše domácí druhy raků, byl v roce 2016 zařazen na tzv. unijní seznam invazních druhů [2]. S organismy, které se zde ocitnou, se nesmí obchodovat, jejich chov by měl být pouze na dožití a hlavně - tyto druhy se nesmí vypouštět do volné přírody. To se promítá i do naší legislativy, konkrétně do novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně.  

AOPK CR vydala doporučení, jak šíření račího moru zamezit [3]. Ve spolupráci se Státní veterinární správou zpracovává také metodiku řešení krizových situací pro případ, kdy se objeví nové ohnisko výskytu račího moru. Výzkumný ústav vodohospodářský připravil i speciální mobilní aplikaci [4].


Poznámky:

[1] Podívejte se na naši story mapu: https://storymaps.arcgis.com/stories/32f61b6ccf1f4945b3f89dc9b0bf5509

[2] https://invaznidruhy.nature.cz/unijni-seznam/

[3] Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?
Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

· Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
· Předměty, které se v místě dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.
· Nepřevážejte vodu z infikovaného toku do jiných toků. Voda je kontaminovaná sporami této „plísně“ a můžete ohrozit zdravé raky.
· Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů a nevylévejte vodu z akvárií do vodních toků.

https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/420/069051.pdf?seek=1559125265

[4] https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jp.raci

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt