AOPK ČR >> Pro novináře

Pro novináře

Tato rubrika by měla sloužit především vám, novináři, k lepší orientaci v práci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Uvítáme náměty a připomínky k jejím úpravám podle vašich představ.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Jejím úkolem je  i ochrana silně a kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Můžeme vám proto nabídnout:

-  odborné, kvalifikované a zajímavé informace o naší přírodě a její ochraně,

 - informace o ochraně přírody v celoevropském kontextu a soustavě Natura 2000,

-  ukázky aktivní péče o přírodu: například revitalizace potoků, sečení luk, likvidace invazních rostlin či opravy turistických stezek,

aktuální zajímavosti z praktické ochrany přírody,

 - tiskové zprávy, ve kterých najdete informace k aktuálním událostem.

Na stránkách AOPK najdete i fotogalerii, z níž si můžete (s podmínkou uvedení zdroje) stáhnout zajímavé fotografie či rubriku publikační činnost, kde je k dispozici například kompletní znění časopisu Ochrana přírody.

Pro další informace kontaktujte Karolínu Šůlovou, 724102406, karolina.sulova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt