AOPK ČR >> Poskytování informací a dat >> Otevřená data a rozpočet

Otevřená data a rozpočet

Objednávky, faktury a smlouvy    

http://opendata.mzp.cz/organization/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr

Rozpočet

https://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/oss-sf/62933591

Geografická data

Velká část dat vytvářených AOPK ČR je volně dostupná ke stažení pod otevřenou licencí prostřednictvím webové stránky Poskytování dat AOPK ČR na adrese

https://data.nature.cz.

Data lze stahovat v rozsahu celé ČR, ve formátu Esri shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák East North. V rámci karet jednotlivých datasetů jsou uvedeny i odkazy na služby poskytující data, které jsou zaregistrovány i na ArcGIS Open Data portálu na adrese http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com. Zde je možné poskytovaná data prohlížet, filtrovat i stahovat. Z ArcGIS Open Data portálu lze stáhovat jak celé datasety v souřadnicovém systému WGS-84, tak i pouhé části datových sad odpovídající zadaným výsledkům filtrů. Podporované exportní formáty dat jsou shp, kml, csv (tabulka); aktualizovaná data je zde také možné kontinuálně získávat online formou pomocí webových služeb (GeoJSON, AGS, WMS, WFS).

K dispozici jsou pro převážně strojové zpracování také formáty XML a JSON publikované přes rozhraní REST API. Současná nabídka zahrnuje aktualizace pro datové sady:

Využívání otevřených dat podléhá licenčním podmínkám „Creative Commons Uveďte původ 4.0“, jejichž znění je přístupné na adrese https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs

Reference:
http://opendata.gov.cz/standardy:co-jsou-otevrena-data
*CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt