AOPK RC >> Ochrona terenowa >> Plany ochrony

Plany ochrony

Plan ochrony obszarów chronionych i ich otulin (zwany dalej “plan ochrony”) jest definiowany w § 38, ust. 1 ustawy nr 114/1992 Dz. U., o ochronie przyrody i krajobrazu (zwany dalej ustawa) w następujący sposób: "Plan ochrony to specjalistyczny i koncepcyjny dokument ochrony przyrody, który na podstawie danych o dotychczasowym rozwoju i aktualnym stanie obszaru chronionego proponuje kroki mające na celu zachowanie lub polepszenie stanu przedmiotu ochrony na tym obszarze oraz zabezpieczenie chronionego obszaru przed niesprzyjającymi wpływami okolicy w jego otulinie."

Plany ochrony służą jako materiały dla innych rodzajów dokumentów planowania i do podejmowania decyzji przez organy ochrony przyrody. Nie są wiążące dla osób fizycznych ani prawnych. Opracowanie planu ochrony  zabezpieczają organy ochrony przyrody kompetentne do ustanowienia chronionego obszaru. Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego (zwanego dalej CHKO) i Narodowego Rezerwatu Przyrody (NPR) oraz Narodowego Pomnika Przyrody (NPP) zapewnia więc Ministerstwo Środowiska (zwane dalej MŽP) za pośrednictwem AOPK ČR. Plany ochrony dla mało-powierzchniowych obszarów chronionych w kategoriach nie narodowych rezerwaty przyrody i pomniki przyrody (PR i PP) na obszarze CHKO zapewniają Zarządy CHKO. Szczegóły dotyczące treści planu ochrony dla poszczególnych kategorii obszarów chronionych podaje Rozporządzenie MŽPnr 395/1992 Dz. U. a dalej MŽP opracowuje metodyczne wytyczne  zawarte w Monitorze MŽP.

Procedura uzgadniania planu ochrony jest też ustanowiona w § 38 ustawy o ochronie przyrody. Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z planem ochrony jest zamieszczane na portalu administracji publicznej i na tablicach urzędów gmin. Organ ochrony przyrody zatwierdza plan ochrony dopiero po uzgodnieniu i protokólarnym uregulowaniu wniosków właścicieli, gmin i województw. Plany ochrony są uchwalane z zasady na okres 10 do 15 lat a ich realizację gwarantują odpowiednie organy ochrony przyrody.

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (12 962 / 44%)
(12 962 / 44%)
NIE (8 423 / 28%)
(8 423 / 28%)
NIEWiEM (7 896 / 26%)
(7 896 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt