Ochrana druhů

Ochrana přírody se zaměřuje jak na ochranu jednotlivých stanovišť (biotopů), tak i na ochranu zvláště chráněných druhů. Druhy rostlin a živočichů, které jsou v našich podmínkách přirozeně vzácné nebo jejichž populace jsou snadno zranitelné, vědecky nebo kulturně velmi významné, jsou chráněny jako druhy zvláště chráněné a platí pro ně přísnější režim ochrany. Zvláště chráněné druhy jsou dle stupně ohrožení rozděleny do tří kategorií (ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené). AOPK ČR také koordinuje přípravu a realizaci záchranných programů pro kriticky a silně ohrožené druhy rostlin a živočichů. Více informací naleznete zde.

Projekty:

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt