AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice

Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice

CZ_EFRR

V prosinci 2018 byla zahájena Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 – „Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“.

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl zlepšení hydrologických poměrů na lokalitě, které povedou k posílení biodiverzity na území MZCHÚ - umožnění udržet výšku vodní hladiny v hnízdním období na stabilní kótě bez rizika zaplavování sousedních pozemků a snížení vodní hladiny v pohnízdním období tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro protahující bahňáky a zároveň byl v mokřadu udržen takový vodní sloupec, který zajistí dlouhodobé přežití zvláště chráněných druhů jakým je např. svinutec tenký (Anisus vorticulus) nebo pijavka lékařská (Hirudo medicinalis). 

Realizovaná opatření

  • Vypuštění mokřadu, výlov a záchranný odchyt pijavice lékařské a obojživelníků,
  • odtěžení sedimentů o předpokládané kubatuře cca 19 tis. m3,
  • uložení odvodněného sedimentu na navýšení břehů a ostrůvků,
  • rekonstrukce manipulačního objektu.

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: VEGI, s. r. o., 2016, hlavním projektantem Ing. Radomír Foukal

Realizace stavby: Zvánovec, a.s.

Technický dozor stavebníka: Ing. Luděk Halaš

 

Finanční prostředky

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 10 756 597,00 Kč a měly by být plně pokryté prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Fotografie

Pastvisko_realizace1   Pastvisko_realizace2   Pastvisko_realizace3   Pastvisko_realizace4   Pastvisko_realizace5   Pastvisko_realizace6

Pastvisko_realizace7   Pastvisko_stavby2019   Pastvisko_stavby2019_2

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt