AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky

Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky

OPŽP

V prosinci 2011 - 2012 byl realizován projekt s názvem „Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky“. pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - “Podpora biodiverzity“.

Posláním přírodní rezervace Luňáky je ochrana posledních zbytků slatinných luk v povodí řeky Úhlavy a ochrana posledních hnízdišť a tahové lokality chráněných a ohrožených druhů živočichů (moták pochop, kulík říční, čejka chocholatá atd.).

Cíl projektu:

Hlavním cílem obnovy vodní plochy a litorálu byla podpora biodiverzity na lokalitě, posílení populací zvláště chráněných a ohrožených organismů vázaných na vodu a mokřadní ekosystémy, dále ochrana hnízdišť a tahové lokality.

Realizovaná opatření:

  • dosypání a zhutnění poškozených částí hráze
  • vybudování nového vypouštěcího zařízení včetně výpustního potrubí a bezpečtnostního přelivu
  • odbahnění částí rybníka s důrazem na rozšíření vodní plochy do degradovaných míst v zátopě
  • strhnutí orobince včetně kořenového systému na vybraných místech v zátopě rybníka
  • modelace ostrůvku
  • vybudování tůně

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: D - PLUS projektová a inženýrská a.s., IČ: 26760312

Realizace stavby: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., 49791788

Technický dozor stavebníka: S & H Projekt, s.r.o., IČ: 28078039

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 2 272 510,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1.885.374,- Kč.

Fotografie:

Původní stav zájmové lokality Odstraňování sedimentu a rozšířování vodní plochy Vybudovaná tůň Celková vodní plocha po odstranění sedimentu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt