AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Rekonstrukce výpustního zařízení Písečného rybníka

Rekonstrukce výpustního zařízení Písečného rybníka

V roce 2016 byla ukončena realizace projektu za účelem opravy výpustního zařízení Písečného rybníka, pro kterou byly získány finanční prostředky z programu Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Písečný rybník je součástí Přírodní rezervace Písečný rybník v k.ú. Milotice u Kyjova v Jihomoravském kraji a byl zřízen v 15. století na potoce Zamazaná. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1957 za účelem ochrany převážně vodních a mokřadních druhů a společenstev. Velmi významný je výskyt kriticky ohroženého měkkýše svinutce tenkého, jehož populace je na Písečném rybníce považována za největší v rámci celé ČR.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vybudování loviště a odtěžení nanesených sedimentů z této plochy tak, aby vznikla možnost bezproblémového slovení obsádky rybníka. Opravou čelní betonové stěny s požerákem, opravou poškozených schodů a kádiště došlo k zamezení dalšího poškozování těchto prvků a s tím související zhoršování havarijního stavu, ve kterém se tyto objekty nacházely před rekonstrukcí.

Realizovaná opatření:

  • překopání hráze a částečné odstranění stávajících betonových konstrukcí
  • odstranění stávajícího požeráku a schodiště
  • vybudování nového vypouštěcího zařízení včetně nového potrubí v místě vhodnějšího odtoku
  • oprava návodního líce hráze do sklonu 1:3 a opevnění kamenným pohozem
  • výstavba loviště a kádiště včetně přístupové rampy a nové schodiště
  • úprava hráze v okolí výpusti a osazení bezpečnostních prvků
  • vybudování mokřadního biotopu, který bude zajišťovat vhodné prostředí pro obojživelníky

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Ing. František Marcián, IČ: 15226085

Realizace stavby: Agromeli spol. s.r.o., IČ: 46980989

Technický dozor stavebníka: VH atelier spol.s.r.o., IČ: 49437267

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 2 318 602,- Kč.

Fotografie:

Původné stav zájmové lokality Oprava hráze rybníka Vybudování vypouštěcího zařízení Vybudování mokřadního biotopu pro obojživelníky

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt