AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky

Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky

OPŽP

 

 

 

V letech 2017-2018 byl realizován projekt s názvem „Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky (vyhlášena 1953) je soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice. Rozloha NPR je 552,5 ha a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Najdeme zde u nás největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Fungují jako tahová zastávka pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský. Lednické rybníky jsou pro svou jedinečnost také jedním z 14 našich mokřadů, které jsou zapsány na seznam mokřadů mezinárodního významu. Ty chrání takzvaná Ramsarská úmluva. Soustava Lednických rybníků je součástí Národní přírodní rezervace, evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí.

Historie rybniční soustavy sloužící k chovu ryb sahá až do 15. století a havarijní stav bezpečnostních přelivů na Hlohoveckém a Mlýnském rybníce tomu odpovídal.

Cíl projektu

Rekonstrukcí bezpečnostních přelivů Hlohoveckého a Mlýnského rybníka bylo umožněno hospodaření s vodou a neškodné převedení povodňových průtoků pod rybniční soustavou v potoce Včelínek, který dále protéká obcemi Charvátská Nová Ves a Břeclaví.

Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na obou rybnících napomáhá udržovat jejich hladinu v takové výši, která vyhovuje řadě vzácných druhů ptáků. Dále došlo ke zlepšení stavu mokřadních společenstev mělkých rybníků.

Realizovaná opatření

  • rekonstrukce opevnění - nové železobetonové bezpečnostní přelivy
  • rekonstrukce nátokových stěn - boční stěny řešeny obkladovým zdivem z lomového kamene
  • rekonstrukce dna nátoku - viditelné části dna dlážděny taktéž lomovým kamenem
  • rekonstrukce části opevnění pravého břehu, vývaru, nátoku a nové stavidlové uzávěry
  • pročištění dna rybniční stoky
  • kácení dřevin a vytvoření hnízdních příležitostí pro ledňáčka říčního.

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., hl. projektant: Ing. Jan Varadínek

Realizace stavby: HYDRO & KOV s.r.o.

Technický dozor stavebníka: Ing. Luděk Halaš

Autorský dozor: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

 

Finanční prostředky

Celkové náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly výše 8,7 mil. Kč.

Fotogalerie

1_Odbahňování včetně tvorby lagun, tůní a ostrova_Růžičková   3_Dokončené práce_rozčleněný okraj litorálu_Růžičková   5_Laguny s bohatým porostem leknínu bílého_2 roky po realizaci_Růžičková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt