AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp

Obnova výpustního zařízení Máchova jezera v NPP Swamp

V roce 2012 byla zahájena realizace projetku za účelem opravy výpustního zařízení Máchova jezera, pro kterou byly získány finanční prostředky z programu Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Cíl projektu:

Hlavním cílem bylo zajištění bezpečnosti vodního díla Máchova jezera spočívající v rekonstrukci sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera a tím posílení protipovodňové ochrany i zájmů ochrany přírody.

Realizovaná opatření:

  • zpevnění pískovcového podloží injektáží
  • výměna potrubí včetně technologie ovládání stavidlové výpusti a výstavba nového kašnového přelivu s kamenným obkladem
  • kompletní rekonstrukce manipulačního domku na hrázi a okolí

Smluvní pratneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: MV projekt spol. s.r.o., IČ: 26137917

Realizace stavby: AQUASYS spol. s.r.o., IČ: 25344447

Technický dozor investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 30 000 000,- Kč.

Fotografie:

Příprava staveniště v podzimním období Rozebírání kašnového přelivu Původní lávka Průběh realizace opravy jednotlivých objektů Průběh realizace prací Obnovený kašnový přeliv

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt