Obnova rybníka v PR Malá Strana

V letech 2013 -2014 došlo k obnově rybníka v PR Malá Strana v k.ú. Horní Maxov (v první zóna na území CHKO Jizerské hory), pro kterou byly získány finanční prostředky z programu Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Důvodem realizace byla záchrana přírodní rezervace Malá Strana a obnova historického vodního díla Malostranského rybníka (1922), který nebyl nijak hospodářsky využíván a vlivem absence udržovacích prací postupně chátral, až došlo v roce 2012 k úplnému vymizení vody ze zdrže vlivem dožilého výpustního zařízení. Tím byla ohrožena vzácná mokřadní flora (všivec bahenní, zdrojovka potoční) a fauna (střevle potoční), které jsou přímo závislé na ustálené hladině vody v rybníce.

Cíl projektu:

Hlavním cílem obnovy rybníka byla oprava technických objektů rybníka včetně odpadního koryta a provedení částečného odbahnění zdrže v objemu 400 m3 vytěžených sedimentů za účelem zachování významného biotopu pro zvláště chráněné druchy. 

Realizovaná opatření:

  • odbahnění nádrže
  • oprava spárování hráze
  • oprava odpadního koryta od přelivu
  • oprava výpustného zařízení – rekonstrukce šoupatkového uzávěru výpusti
  • kácení stromů a mýcení křovin

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: KV + MV AQUA, IČ: 25684566

Realizace stavby: Jostav spol. s.r.o, IČ: 47785233

Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Dobrovský, IČ: 74129449

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly výše 920 000,- Kč.

Fotografie:

Původní stav zájmové lokality Původní výpustné zařízení Nově vybudovaná výpusť Odbahnění rybníka  Zájmová lokalita po revitalizaci

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt