Písečný vrch

Písečný vrch (stepping stone)

Písečný vrch (317 m n. m.) se nachází jihozápadně od obce Milá. V minulosti se zde těžil křemenec a rohovec. Lokalita už od pradávna byla využívána k pastvě a nikdy nezarostla lesem. Vegetační kryt tvoří úzkolisté suché stepní trávníky.

Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje např. hlaváček jarní. sasanka lesní, kozinec rakouský, kozinec dánský, len tenkolistý, kavyl sličný, kavyl Ivanův, kavyl chlupatý, divizna brunátná apod. Z dalších významných druhů zde nalézáme např. pelyněk pontický, mateřídouška časná, sesel roční, černohlávek velkokvětý, violka skalní. Nápadné jsou i porosty vřesu. Na degradovaných místech převažuje třtina křovištní.

Zoologické spektrum nacházející se na Písečném vrchu je neméně bohaté. Asi nejpočetnější jsou zástupci bezobratlých, vyskytuje se zde například mnoho motýlů, např. okáč skalní, okáč metlicový, okáč šedohnědý, vřetenuška ligrusová a spousta dalších. Z obratlovců zde se vyskytujících můžeme jmenovat např. užovku hladkou, slepýše křehkého, ještěrku obecnou, z pěvců pak strnada lučního nebo pěnici vlašskou. Na úpatí kopce byl několikrát pozorován výr velký. Lokalita by mohla být vhodná pro rozšíření populace sysla obecného, který se zde v minulosti hojně vyskytoval.

V současnosti probíhá v rámci projektu LIFE+ na Písečném vrchu extenzivní pastva, a to nejen ovcí a koz, ale i skotu a na velké ploše došlo k odstranění nežádoucího náletu křovin.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt