Odolický vrch

Odolický vrch (stepping stone)

Odolický vrch o nadmořské výšce 380 m n. m. se nachází severně od obce Odolice po levé straně silnice vedoucí z Loun do Mostu. Jedná se o území uprostřed polí s travinnými společenstvy stepního charakteru, které však vlivem absence vhodného managementu (zejména pastvy) v posledních letech zarůstá keřovými společenstvy. Místy se zde nachází i pozůstatky ovocných sadů.

Fauna a flora je velice podobná např. lokalitě EVL Sinutec-Dlouhý kopec. Setkat se zde můžeme s kostřavou walliskou, hlaváčkem jarním, kozincem dánským, kozincem bezlodyžným, pelyňkem pontickým, mochnou písečnou a mnoha dalšími stepními druhy. Odolický vrch leží ve východní části velkého nadregionálního biocentra, v jehož středu je vrch Milá. Z motýlů se zde vyskytuje např. vzácný motýl okáč skalní, dále pak modrásek východní, modrásek kozincový, ostruháček trnkový, atd. Mezi zdejší významné druhy patří stepní relikt krasec Cylindromorphus bifrons. Stráně Odolického vrchu jsou významným hnízdištěm pro naše druhy strnadů, lindušek a ťuhýků, setkat se zde můžeme i s bramborníčkem černohlavým, pěnicí vlašskou či krutihlavem obecným.

Hlavním managementem v této oblasti je v rámci projektu LIFE+ vyřezávání nežádoucích náletů, sekání a mulčování, ale také v západní části kopce pastva smíšených stád ovcí a koz, případně i skotu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt