Malý a Velký vrch u Třtěna

Malý a Velký vrch u Třtěna (stepping stone)

Velký vrch, zvaný Syslík a Malý vrch se nacházejí nad obcí Třtěno a jsou od sebe odděleny úzkým pruhem pole. Jihozápadní svahy pokrývají stepní louky s obnaženými plochami v podobě bílých strání a slanisek. Na vrcholu Syslíku se nachází několik prohlubní a plošin, což jsou pozůstatky dřívější lidské činnosti. Lokalita je rovněž známá jako jedno z nalezišť českého granátu.

Vegetace vrchů u Třtěna je druhově poměrně bohatá. Setkat se zde můžeme např. se lnem rakouským, bělozářkou liliovitou, několika druhy kozinců (dánským, bezlodyžným, cizrnovitým, rakouským), pelyňkem pontickým, vlnicí chlupatou, koniklcem lučním, diviznou brunátnou, kavylem vláskovitým, kavylem Ivanovým, omanem vrbolistým a třeba i jitrocelem přímořským. Vrchy u Třtěna jsou jednou z mála lokalit výskytu mordu šedého.

Vyskytuje se zde velké množství denních motýlů, např. otakárek fenyklový, soumračník žlutoskvrnný, ostruháček trnkový či modrásek hnědoskvrnný. Byl zde zaznamenán výskyt reliktního druhu střevlíka Harpalus politus.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt