Mlýnský vrch

Mlýnský vrch (stepping stone)

Mlýnský vrch je nízký, ale přesto výrazný neovulkanický čedičový kužel, výrazná kupa vystupující ze zarovnaného povrchu na křídových horninách. Mlýnský vrch nacházející se jižně od obce Libčeves navazuje na linii Křížových vršků, kterým je také floristicky i faunisticky velice podobný.

Ve vegetačním krytu převládají úzkolisté suché trávníky a keřové porosty. Kozinec rakouský, kavyl Ivanův, hlaváček jarní, hlaváček letní, kostřava walliská, černýš rolní, lněnka lnolistá, divizna sápovitá či kavyly jsou běžnými druhy Mlýnského vrchu. O fauně Mlýnského vrchu je zatím velmi málo známo. Na této lokalitě v rámci projektu LIFE+ již proběhlo odkřovinění a následné kosení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt