Libeš

Libeš (stepping stone)

Vrch Libeš je poměrně výrazný, neovulkanický kopec vysoký 404 m, ze severní strany zalesněný. Nachází se nad obcí Želkovice, jejíž dominantou je rotunda sv. Petra a Pavla. Libeš leží izolovaně ve zdejších rozsáhlých sadech a tím je velice důležitým biocentrem, z něhož vycházejí dva biokoridory, které se vinou ve formě remízů zdejšími sady.

Nejcennějšími partiemi kopce jsou vrcholová stepní lysina na čedičovém podkladu, která se táhne jižním svahem a směrem k úpatí se nepatrně zvětšuje; dále bílé stráně na jižním úpatí. Proto v těchto místech bude v rámci projektu LIFE+ probíhat management, a to odstraňování křovin.

Lokalita je botanicky velice podobná Křížovým vrškům a Srdovu s Brníkem. Ve vegetačním krytu dominují úzkolisté suché trávníky a keřové porosty – nízké teplomilné křoviny se skalníky. Z chráněných rostlin zde najdeme hlaváček jarní, pelyněk pontický, kozinec rakouský a jiné. Běžně se zde vyskytuje ještěrka obecná či užovka obojková, z ptáků je zde zastoupeno velké množství pěvců.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt