Bílé stráně pod Oblíkem

Bílé stráně pod Oblíkem I a II (stepping stones)

Dvě drobnější tělesa (Bílé stráně pod Oblíkem I a II), vystupující v ploché krajině mezi poli pod statkem na Oblíku jsou velice významným krajinným prvkem. Bílé stráně jsou obecně jedinečné lokality, dochází zde k přirozeným sesuvům a obnažení podkladu. Důležitý je i sklon a expozice strání, většinou jihozápadní. Díky těmto specifickým podmínkám vyniká jedinečné mikroklima podmiňující výskyt vzácných rostlinných i živočišných druhů. Nachází se zde stepní trávníky, kde roste např. bělozářka liliovitá, čičorka pochvatá, len tenkolistý, bradáček vejčitý, kavyl sličný, kavyl Ivanův, modřenec tenkokvětý, len tenkolistý, třezalka ozdobná, hořeček brvitý, záraza bílá a mnohé další druhy. Management, který je zde v rámci projektu LIFE+ uplatňován se zaměřuje na odstraňování křovin a následnou pastvu či kosení travních porostů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt