Bílá stráň pod Milou

Bílá stráň pod Milou (stepping stone)

Bílé stráně jsou významným fytogeografickým pojmem i fenoménem. Jedná se o lokality, kde dochází k přirozeným sesuvům a obnažování podkladu. Typickým jevem „bílých strání“ je přítomnost vody, většinou ve formě potoka (zde např. Hrádecký potok). Neméně důležitý je sklon strání a jejich zeměpisná expozice většinou na jihozápad – tím se vytváří velice specifické mikroklima, podmiňující výskyt vzácných a jedinečných rostlinných a živočišných druhů.

Bílé stráně pod Milou jsou bez výskytu orchidejí, ale zato s výskytem jiných velmi vzácných druhů např. hlaváčku jarního, divizny brunátné či hvězdnice zlatovlásku. Setkat se zde můžeme dále např. s druhy, jako je třemdava bílá, sasanka lesní, hořec křížnatý, len žlutý a len tenkolistý, koulenka prodloužená, záraza bílá, hlaváč žlutavý a mnoho dalšími.

Území Bílých strání pod Milou jsou významná i zoologicky. Kromě početného množství bezobratlých se zde setkáváme i s několika významnými druhy obratlovců. Mezi nejvýznamnější patří např. zmije obecná, z ptáků si tyto biotopy oblíbili zástupci pěnicovitých i strnadů.

Management, který je zde v rámci projektu LIFE+ uplatňován, upřednostňuje odstraňování křovin a následnou pastvu či kosení těchto lokalit.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt