Projektové lokality

 

Evropsky významné lokality

Evropsky významné lokality (EVL) jsou chráněná území vyhlášená v rámci soustavy Natura 2000. Podrobnosti o soustavě Natura 2000 najdete zde. Předmětem ochrany v takovýchto územích jsou lokality evropského významu, které se díky tradičnímu a citlivému hospodaření zachovaly ve velmi dobrém stavu. EVL zahrnuté do projektu LIFE+ zabírají plochu přes 600 ha.

Nášlapné kameny (tzv. stepping stones)

Dnešní vzhled krajiny je velkou měrou negativně ovlivněn lidskou činností. Slučování malých políček do rozlehlých lánů a s tím spojené rozorávání mezí způsobilo, že vznikla krajina s velkými monokulturními celky, kde migrace některých druhů organismů, zejména těch menších a méně pohyblivých, byla ztížena až zcela znemožněna. Populace rostlin a drobných živočichů se tak staly izolované a postupně mohou i zanikat. Nášlapné kameny jsou svou rozlohou v krajině zanedbatelné, avšak svým charakterem velice cenné lokality s výskytem zachovalých společenstev uprostřed polí. Díky jejich existenci je umožněna migrace rostlinných i živočišných druhů, které by jinak neměly šanci překonat tak velké vzdálenosti mezi jednotlivými EVL. Nášlapné kameny zařazené do projektu LIFE+ zabírají plochu bezmála 141 ha.

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt