Obnova extenzivních sadů

Obnova extenzivních sadů

Ovocné sady odedávna tvořily součást naší krajiny a důležitým biotopem pro řadu vzácných a na ně vázaných živočichů. V zájmové oblasti projektu LIFE+ se nachází zbytky starých extenzivních vysokokmenných sadů. V rámci projektu již došlo v sadech k odstranění nežádoucího náletu křovin, jimiž rychle zarůstají a dále byly doplněny o mladé stromky regionálních odrůd ovoce. Zajištěna byla i následná péče o zasazené stromky a zmlazovací řezy starých stromů, které prodlouží jejich životnost.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt