Likvidace nepůvodních a invazních druhů

Likvidace nepůvodních a invazních druhů

Na mnoha cenných lokalitách došlo i vlivem nevhodné lidské činnosti k rozšíření nepůvodních a často i invazních druhů. Z dřevinných druhů se jedná především o trnovník akát, borovici černou, žanovec apod. Takovéto druhy v našich podmínkách nemají přirozenou konkurenci, velice snadno a rychle se šíří, a tedy svým invazivním působením vytlačují naše původní druhy a snižují tak biodiverzitu. Navíc je poměrně obtížné se takovýchto druhů zbavit.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt