B - Pronájem/nákup pozemků

 

B.1 Výkup pozemků

Výkup pozemků v projektových lokalitách byl v některých případech otimálním způsobem, jak zajistit plnění cílů projektu na daném území.

 

V roce 2012 byla vykoupena parcela 747/1 v k. ú. Raná u Loun (třešňový sad na západním úpatí Oblíku). Majitel druhého pozemku, o který měla AOPK ČR zájem (203/3 v k. ú. Charvatce u Loun), nesouhlasil s jeho prodejem. Z tohoto důvodu bylo nutné nalézt vhodné náhradní pozemky. Byly vykoupeny 3 pozemky v k. ú. Raná u Loun (p. č. 240/1, 1131/4 a 1157) a další pozemek v k. ú. Lenešice (p. č. 3486/2.)

Během jednání s majiteli pozemků byly jako dar nabídnuty z pohledu ochrany přírody velmi cenné pozemky na vrchu Raná, které byly v roce 2013 převedeny do vlastnictví ČR, s právem hospodaření AOPK ČR.

 
B.2 Bezplatný převod státních pozemků

Bezplatný převod asi 30 ha pozemků z Pozemkového fondu ČR na Českou republiku, s právem hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR měl zajistit optimální management daných pozemků a jeho kontinuitu.

 

Požadované pozemky v EVL Raná-Hrádek o celkové rozloze 11,5 ha a v EVL Oblík-Srdov-Brník o rozloze 3,6 ha byly převedeny na AOPK ČR. Část požadovaných pozemků v lokalitách Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník, Všechlapy-Kamýk a Mlýnský vrch byla v rámci vypořádání historického majetku převedena na obce Libčeves a Chožov.

B.3 Dlouhodobý pronájem pozemků

Dlouhodobý pronájem pozemků je dalším vhodným způsobem, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost projektových výsledků.

Místo původně navržených 50 ha, které měly být pronajaty AOPK ČR, bylo v rámci této aktivity místním zemědělcům pronajato 98 ha ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit AOPK ČR. U dalších cca 120 ha pomohla AOPK ČR zprostředkovat nájemní smlouvy mezi obcemi, které pozemky vlastní, a místními zemědělci. Dlouhodobé hospodaření na těchto pozemcích je zajišťováno postupným zařazováním pozemků do půdních bloků a využíváním zemědělských dotací.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt