Sysel obecný

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Sysel obecný je právem řazen mezi kriticky ohrožené druhy České republiky. V uplynulých letech došlo díky výrazným změnám v zemědělské krajině k obrovskému poklesu početnosti jeho populace. Díky extenzivnímu hospodaření byly v minulosti udržovány velké plochy krátkostébelných travních porostů (pravidelně sečené meze, okraje polí, náspy atd.). S intenzifikací zemědělství však tato stanoviště z naší krajiny prakticky vymizela, s nimi i sysel. V současnosti nalézá tento druh vhodné podmínky pouze na několika málo přirozených lokalitách, jakou je např. vrch Raná, dále na sportovních letištích, tábořištích, golfových hřištích a podobných lokalitách s udržovanými trávníky.

Sysel je menší hlodavec žijící v koloniích. Jedná se o stepní druh, který vyhledává místa s krátkým travním porostem kvůli vizuálnímu kontaktu s ostatními jedinci a také z důvodu možnosti včasného spatření predátora (lišky, kočky nebo třeba i dravce). Sysel je živočich s denní aktivitou, který většinu svého života prospí. Nejpozději v říjnu upadá do zimního spánku a probouzí se v březnu až dubnu.

Hlavní podíl potravy sysla tvoří rostliny a jejich části. Vedlejší, avšak nezanedbatelnou složkou potravy jsou drobní živočichové, např. hmyz a žížaly. Během léta a podzimu, si musí vytvořit dostatečné tukové zásoby pro dobu zimního spánku, tzv. hibernaci. Po toto období si sysel, na rozdíl od křečka, zásoby potravy nevytváří. Sysli obývají systém podzemních chodeb a nor. Nory se dělí na dva základní typy – dočasné, které slouží pouze jako krátkodobý úkryt v případě nebezpečí a trvalé, ve kterých sysli přezimují.

Pro sysla obecného je vytvořen Záchranný program, jehož cílem je nejen zachovat stávající populaci, ale především její posílení a snaha o vytvoření funkční sítě v krajině, kde by tento druh mohl nerušeně existovat.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt