Saranče Stenobothrus eurasius

Saranče Stenobothrus eurasius

Skalní saranče Stenobothrus eurasius patří mezi silně ohrožené druhy a je chráněný i v rámci soustavy Natura 2000. Vyskytuje se ve stepní zóně střední a jihovýchodní Evropy a Sibiře. Celkem bylo popsáno šest poddruhů, v Lounském středohoří se dokonce nachází endemický poddruh Stenobothrus eurasius bohemicus, se kterým se jinde nesetkáme.

Tato saranče obývá strmé teplé a suché skalní stráně jižních a jihovýchodních svahů bez vegetace. Sarančata jsou polyfágní, proto druhové složení rostlinstva na lokalitě není až tak podstatné.

Saranče Stenobothrus eurasius má pouze jednu generaci v roce, nymfy se líhnou v květnu, dospívají v červenci a aktivují do října.

Na lokalitách, na kterých se tato saranče vyskytuje, je žádoucí, aby nedocházelo k zarůstání trávou či křovinami. Velice vhodným managementem je proto pastva smíšeného stáda koz a ovcí.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt