Kavyl olysalý

Kavyl olysalý (Stipa zalesski)

Stanovištěm kavylu olysalého, kriticky ohrožené stepní trávy, jsou jižní a jihozápadní svahy některých lounských kopců (např. Oblíku, Srdova, Brníku či Křížových vršků), najdeme ho i na dalších svazích Českého středohoří.

Na osluněných stráních roste kavyl olysalý spolu s jinými druhy kavylů a vytváří tak fenomén Českého středohoří – kavylové stepi, které v době květu mají charakteristický vzhled. Dlouhé, chlupaté a stříbřité osiny vlnící se ve větru vytváří při pohledu z dálky dojem stříbrného vlnícího se moře. 

Obilky kavylu olysalého dozrávají v červnu. Jejich dlouhé, chlupaté osiny, které usnadňují šíření obilek větrem, mohou aktivně pronikat pod povrch půdy a usnadnit tak klíčení semenáčků. V posledních letech se kavyly šíří na extenzivně spásaných plochách. Pasoucí se ovce se jim kvůli ostrým a tuhým listům vyhýbají, přičemž sešlapem okolní půdy vytváří vhodné podmínky pro jejich další šíření.

Celá populace kavylu olysalého v České republice je velmi malá, může být proto snadno ohrožena zarůstáním konkurenčně zdatnějšími druhy nebo třeba i nadměrnou turistickou činností. Pro rozvoj populací této rostliny je proto důležité vysekávání náletu křovin a následná pastva.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt