Vědomostní soutěž Stepi Lounského středohoří

Vědomostní soutěž Stepi Lounského středohoří

21.1.2014

Připravili jsme pro Vás vědomostní soutěž o ceny.

Správa CHKO České středohoří pro Vás ve spolupráci s internetovými stránkami www.ceskestredohori.cz připravila vědomostní soutěž. Odpovědi na 12 soutěžních otázek můžete zasílat do 30. dubna 2014 na e-mail jan.kyselka@nature.cz. Správné odpovědi budou slosovány a výherci se mohou těšit na krásné ceny ve formě publikací s přírodovědnou a vlastivědnou tematikou.

Odpovědi na soutěžní otázky můžete nalézt v informační brožuře Stepi Lounského středohoří (ke stažení zde, na stránkách projektu LIFE+ nebo také v informačním textu o projektu LIFE+ na stránkách na www.ceskestredohori.cz/chko/life+.htm.

 

Soutěžní otázky:

1.) Ve kterém roce byla vyhlášena CHKO České středohoří?

a) 1966

b) 1976

c) 1986

 

2.) Který kopec Lounského středohoří je nejvyšší?

a) Raná

b) Milá

c) Číčov

 

3.) Jakou barvu květu má hlaváček jarní?

a) žlutá

b) fialová

c) růžová

 

4.) V jakém měsíci vykvétá koniklec luční český?

a) duben

b) červen

c) srpen

 

5.) Která invazní rostlina výrazně obohacuje půdu o dusík?

a) bolševník velkolepý

b) borovice černá

c) trnovník akát

 

6.) Kterou horninou jsou tvořeny kopce Lounského středohoří?

a) čedič

b) znělec

c) žula

 

7.) Jaký je průměrný roční úhrn srážek na Lounsku?

a) 400 mm

b) 600 mm

c) 800 mm

 

8.) Jaký živočich je zobrazen na fotografii?

foto: M. Žemlička

a) stepník rudý

b) vřetenuška ligrusová

c) okáč skalní

 

9.) Jaká rostlina je zobrazena na fotografii?

 foto: archiv Správy CHKO České středohoří                                                  

a) modřenec tenkokvětý

b) bělozářka liliovitá

c) černýš rolní

 

10.) Sysel obecný žije na plochách, kde trávník dosahuje výšky maximálně:

a) 15 cm

b) 25 cm

c) 35 cm

 

11.) S kriticky ohroženou slanomilnou rostlinou jitrocelem přímořským se můžete setkat na lokalitě:

a) Raná

b) Dlouhá hora

c) Třtěnské stráně

 

12.) Typickým druhem traviny na stepích Lounského středohoří je:

a) kavyl Ivanův

b) psárka luční

c) ostřice štíhlá

 

Pravidla soutěže:

  • Své odpovědi se jménem, příjmením a poštovní adresou zasílejte do 30.dubna 2014 na e-mail jan.kyselka@nature.cz.
  • Ze správných odpovědí bude vylosováno 5 výherců. V případě, že obdržíme méně než 5 e-mailů se všemi správně zodpovězenými otázkami, budou do slosování zařazeny další odpovědi s nejmenším počtem chyb.
  • Losování výherců a předání cen proběhne na Slavnostech stepí v obci Raná 17. května 2014. Pokud vylosovaní výherci nebudou na akci přítomni, můžou si ceny vyzvednout na Správě CHKO, nebo jim budou doručeny poštou.
  • Soutěž pořádá Správa CHKO České středohoří v rámci projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří ve spolupráci se stránkami www.ceskestredohori.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt