Seminář pro pedagogy

Seminář pro pedagogy

12.10.2015

AOPK ČR uspořádala seminář pro pedagogy ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER.

titulek_1

 

AOPK ČR upořádala v rámci projektu LIFE + „Stepi Lounského středohoří“ seminář pro pedagogy na téma: „ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ - VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA - OBLAST STEPÍ LOUNSKÉ ČÁSTI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“. Seminář proběhl pod vedením Střediska ekologické výchovy SEVER. Byla zde vyzdvižena výjimečnost teplomilných společenstev a druhů v Lounském středohoří a byl probírán vztah člověka k přírodě. Zároveň bylo účastníkům semináře pomocí teorie i praxe předáno něco z vědomostí ekologie, zoologie a botaniky. Doufáme, že podobné semináře a školení se budou v budoucnu konat častěji, a že nově nabyté poznatky pedagogů se budou šířit do školních lavic.                                                                                      

IMG_4876IMG_4877IMG_4924IMG_4926IMG_4934

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt