Sada informačních skládaček pro veřejnost

Sada informačních skládaček pro veřejnost

7.4.2014

Správa CHKO České středohoří vydala nové informační materiály.

Správa CHKO České středohoří vydala v rámci Projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří sadu informačních skládaček s tematikou denních motýlů, nepůvodních druhů rostlin, ovocných stromů a sysla obecného.

Denní motýli Lounského středohoří

Nepůvodní druhy rostlin v Českém středohoří

Ovocné stromy v krajině Českého středohoří

Sysel obecný - kriticky ohrožený obyvatel stepí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt